Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Hòa - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính

Kết quả thẩm định Chỉ số CCHC của UBND các xã, thị trấn 6 tháng đầu năm 2023


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  10:6, Thứ Tư, 16-8-2023

 

Ngày 8/8/2023, UBND huyện Vĩnh Linh có Thông báo kết quả thẩm định Chỉ số Cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn 6 tháng đầu năm 2023. Trong đó, xã Vĩnh Hòa điểm thẩm định đạt 68,12 điểm, chỉ số cải cách hành chính đạt 83,38 điểm, xếp loại Tốt.

 

 

 

CÁC TIN KHÁC
Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành luật hòa giải ở cơ sở (26/07/2023)
Công khai danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần năm 2023, thực hiện tại UBND xã, phường, thị trấn (17/07/2023)
Quy định mới đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính (03/07/2023)
Sử dụng tờ rơi tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến (03/07/2023)
24 hình thức lừa đảo trên không gian mạng (30/06/2023)
Nhiều sáng kiến và giải pháp nâng tỷ lệ giải quyết TTHC ở mức độ 3, 4 (14/06/2023)
Thực hiện dân chủ ở cơ sở là gì? Biện pháp nào bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở? (02/06/2023)
Hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân. (01/06/2023)
Triển khai thực hiện mô hình điểm về Đề án 06 (24/05/2023)
Thực hiện bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trong giải quyết thủ tục hành chính (19/05/2023)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH