Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Hòa - Vĩnh Linh

LIÊN HỆ

THÔNG TIN LIÊN HỆ


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  16:46, Thứ Hai, 20-11-2023

 

UBND xã Vĩnh Hòa

Địa chỉ: Đội 1 Hòa Bình, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh 

Điện thoại: (0233) 3.820.617

xavinhhoa@quangtri.gov.vn

CÁC TIN KHÁC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH