Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Hòa - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính

Triển khai thực hiện mô hình điểm về Đề án 06


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  8:31, Thứ Tư, 24-5-2023

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/2/202 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (viết tắt là Đề án 06) tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo, trong thời gian tới tỉnh Quảng Trị sẽ triển khai thực hiện mô hình điểm về Đề án 06 trên địa bàn.

 

 

Ở cấp tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp Công an tỉnh và các đơn vị liên quan sẽ triển khai một mô hình tuyên truyền nhằm bảo đảm 100% cán bộ, công chức, viên chức trên đia bàn thực hiện thủ tục hành chính cho người dân sử dụng dữ liệu khi tra cứu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc sử dụng dữ liệu của người dân tại VneID mức 2. Thời gian thực hiện trong Quý 2 và 3 năm 2023.  

Đối với mô hình cấp huyện, cấp xã, trên cơ sở các mô hình đã đăng ký, UBND cấp huyện ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các mô hình phù hợp với điều kiện, đặc điểm thực tiễn của địa phương, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm và thiết thực, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử huyện Vĩnh Linh

CÁC TIN KHÁC
Thực hiện bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trong giải quyết thủ tục hành chính (19/05/2023)
Sử dụng chức năng quét mã QR code trên thẻ CCCD gắn chíp trong giao dịch hành chính và trong khám, chữa bệnh (15/05/2023)
VNeID là gì? Một số chức năng trên ứng dụng VneID và cách cài đặt sử dụng ứng dụng VNeID của Bộ Công an. (19/04/2023)
Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính (17/04/2023)
Chuyển đổi số là gì và tại sao phải chuyển đổi số? (17/04/2023)
Lợi ích của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (17/04/2023)
Lợi ích của việc tiếp nhận hồ sơ ,trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công (17/04/2023)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH