Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Hòa - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính

Quy định mới đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  8:7, Thứ Hai, 3-7-2023

 

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định 1325/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 ban hành Quy định đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023- 2025. Quyết định này thay thế Quyết định số 2815/QĐ-UBND ngày 01/11/2022 của UBND tỉnh.

 

 

Việc đánh giá, chấm điểm căn cứ vào Bộ chỉ số được chia ra 7 lĩnh vực, các tiêu chí và tiêu chí thành phần. Từng tiêu chí trong Bộ chỉ số có quy định số điểm tối đa. Tổng điểm tối đa tất cả các tiêu chí là 100 điểm.

Việc chấm điểm chỉ số CCHC tại các cơ quan, đơn vị phải được tổ chức định kỳ 2 lần/năm (6 tháng/lần) kèm theo đầy đủ các tài liệu kiểm chứng để chứng minh kết quả đạt được thể hiện ở số điểm tự chấm. Kết quả chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị làm cơ sở để đánh giá công tác thi đua, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm.

Chỉ số CCHC được xác định bằng tỉ lệ % giữa “Tổng điểm đạt được” và “Tổng điểm tối đa”. Mức xếp loại tốt từ 80% trở lên tổng điểm tối đa, xếp loại khá từ 70% đến dưới 80% tổng điểm tối đa, xếp loại trung bình từ 60% đến dưới 70% tổng điểm tối đa, xếp loại thấp có điểm đạt được dưới 60% tổng điểm tối đa.

Việc công bố Chỉ số CCHC cấp tỉnh và UBND cấp huyện hàng năm do Chủ tịch UBND tỉnh công bố. Chỉ số CCHC UBND cấp xã hàng năm do Chủ tịch UBND cấp huyện công bố.

* Xem Quyết định ban hành Quy định đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023-2025!

* Xem Bộ chỉ số CCHC tại đây!

Nguồn: Cổng thông tin điện tử huyện Vĩnh Linh

CÁC TIN KHÁC
Sử dụng tờ rơi tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến (03/07/2023)
24 hình thức lừa đảo trên không gian mạng (30/06/2023)
Nhiều sáng kiến và giải pháp nâng tỷ lệ giải quyết TTHC ở mức độ 3, 4 (14/06/2023)
Thực hiện dân chủ ở cơ sở là gì? Biện pháp nào bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở? (02/06/2023)
Hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân. (01/06/2023)
Triển khai thực hiện mô hình điểm về Đề án 06 (24/05/2023)
Thực hiện bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trong giải quyết thủ tục hành chính (19/05/2023)
Sử dụng chức năng quét mã QR code trên thẻ CCCD gắn chíp trong giao dịch hành chính và trong khám, chữa bệnh (15/05/2023)
VNeID là gì? Một số chức năng trên ứng dụng VneID và cách cài đặt sử dụng ứng dụng VNeID của Bộ Công an. (19/04/2023)
Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính (17/04/2023)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH