Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Hòa - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính

Sử dụng chức năng quét mã QR code trên thẻ CCCD gắn chíp trong giao dịch hành chính và trong khám, chữa bệnh


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  14:31, Thứ Hai, 15-5-2023

UBND huyện Vĩnh Linh vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa sử dụng chức năng quét mã QR code trên thẻ căn cước công dân gắn chíp để kiểm tra, đối chiếu thông tin công dân trong giao dịch hành chính và trong khám, chữa bệnh.

 

 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho công dân nắm rõ, thực hiện nghiêm túc việc ứng dụng CCCD gắn chip trong giao dịch hành chính, dân sự và trong khám chữa bệnh, tránh gây phiền hà, khó khăn cho công dân, gây mất niềm tin của người dân đối với công tác cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ nói chung và việc triển khai thực hiện Đề án 06 tỉnh nói riêng.

Các đơn vị liên quan trang bị máy quét mã QR code để triển khai thực hiện các giao dịch hành chính, dân sự và trong việc khám chữa bệnh; sử dụng chức năng quét mã QR code để kiểm tra thông tin số CCCD, số chứng minh nhân dân của công dân; không yêu cầu công dân xuất trình giấy xác nhận số chứng minh nhân dân khi đã có thông tin trên mã QR code của thẻ CCCD gắn chip theo đúng quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021.

Phòng Y tế tổ chức tuyên truyền đến người tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT), các cơ sở khám chữa bệnh BHYT về việc sử dụng CCCD gắn chip, ứng dụng VneID để tham gia khám chữa bệnh BHYT thay cho thẻ BHYT giấy. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Y tế tăng cường việc triển khai thực hiện đồng bộ việc khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế bằng thẻ CCCD gắn chip hoặc qua ứng dụng VNeID theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam; chỉ đạo Trung tâm Y tế phối hợp với công an huyện thực hiện làm sạch dữ liệu người dân đã tiêm chủng vắc xin Covid-19 và thực hiện cấp hộ chiếu vắc xin cho người dân; tiếp tục chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện cấp giấy khám sức khỏe điện tử trên Hệ thống giám định Bảo hiểm y tế phục vụ cấp đổi giấy phép lái xe.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử huyện Vĩnh Linh

CÁC TIN KHÁC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH