Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Hòa - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính

Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  15:57, Thứ Hai, 17-4-2023

Xác định CCHC có vai trò quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, thời gian qua xã Vĩnh Hòa đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng về CCHC, hướng đến sự hài lòng của người dân.

 

 

Ngay từ đầu năm, xã đã ban hành nhiều kế hoạch về CCHC phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương; từng bước đổi mới các nội dung, hình thức, chỉ đạo thực hiện chương trình CCHC cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt, công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng; hệ thống cơ sở vật chất phục vụ công tác CCHC cũng được đầu tư nâng cấp hoàn chỉnh... Nhờ đó, chỉ trong 3 tháng đầu năm, xã đã đạt được những kết quả nổi bật. Đã có 348 lượt hồ sơ TTHC được tiếp nhận, với 188 HS được tiếp nhận trực tiếp và 142 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến; 328 hồ sơ đã được giải quyết. Về CCHCC, tiến độ, kết quả thực hiện thu NSNN theo kế hoạch được giao đạt 23,6%; 100% văn bản áp dụng chữ ký số; 100% CBCC sử dụng thành thạo, trao đổi công việc trên các phần mềm công việc...

Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác CCHC, trong thời gian tới xã sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm các chương trình về CCHC; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và ứng dụng CNTT trong mọi hoạt động; tập trung đào tạo bồi dưỡng và nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ CBCC. Đồng thời, triển khai thực hiện việc lấy phiếu đánh giá hài lòng của người dân để có những điều chỉnh kịp thời.

Trần Lê

CÁC TIN KHÁC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH