Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Hòa - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính

Hội nghị triển khai phổ biến Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản Luật khác.


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  15:18, Thứ Năm, 16-11-2023

Thực hiện Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013, Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2023 của UBND xã Vĩnh Hòa về công tác tư pháp năm 2023 và nhằm hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 09/11. Sáng ngày 15/11, Uỷ ban nhân dân xã Vĩnh Hòa tổ chức Hội nghị triển khai phổ biến luật thực hiện dân chủ cơ sở, luật phòng chống bạo lực gia đình và các văn bản pháp luật khác đến toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã.

 

Đ/c Lê Đình Khải- Phó Phòng Tư pháp, triển khai Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

 

Tại Hội nghị, đ/c Lê Đình Khải – Phó Phòng Tư pháp đã phổ biến những điểm mới trong Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Luật quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở; quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Cũng trong chương trình Hội nghị, đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hương – Phó Phòng VHTT đã phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 và các văn bản pháp luật có liên quan, những quy định mới của Luật, đặc biệt là những quy định cụ thể về đối tượng áp dụng; các hành vi bạo lực gia đình; các biện pháp phòng ngừa bạo lực gia đình; các biện pháp bảo vệ nạn nhân bị bạo lực gia đình…

Thông qua Hội nghị,  góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, triển khai hiệu quả Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức và nhân dân. Từ đó, giúp mỗi cá nhân nắm bắt được hết các quyền, lợi ích hợp pháp trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở và trang bị kiến thức, kỹ năng xử lý khi gặp các tình huống bạo lực gia đình theo đúng quy định pháp luật.

Trần Lê

CÁC TIN KHÁC
Vĩnh Hòa: Báo cáo kết quả áp dụng các sáng kiến cải cách hành chính được nhân rộng trên địa bàn huyện (07/11/2023)
Hướng dẫn đăng kí hồ sơ dịch vụ công liên thông các nhóm thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến (21/09/2023)
UBND xã Vĩnh Hòa hoàn thành 21/29 nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023 (30/08/2023)
Triển khai cung cấp 2 dịch vụ công liên thông (21/08/2023)
Kết quả thẩm định Chỉ số CCHC của UBND các xã, thị trấn 6 tháng đầu năm 2023 (16/08/2023)
Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành luật hòa giải ở cơ sở (26/07/2023)
Công khai danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần năm 2023, thực hiện tại UBND xã, phường, thị trấn (17/07/2023)
Quy định mới đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính (03/07/2023)
Sử dụng tờ rơi tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến (03/07/2023)
24 hình thức lừa đảo trên không gian mạng (30/06/2023)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH