Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Hòa - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính

Vĩnh Hòa: Báo cáo kết quả áp dụng các sáng kiến cải cách hành chính được nhân rộng trên địa bàn huyện


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  10:30, Thứ Ba, 7-11-2023

Thực hiện Công văn số 1508/UBND-NV ngày 06/9/2023 của UBND huyện Vĩnh Linh về việc tiếp tục lựa chọn sáng kiến CCHC và  nhân rộng trên địa bàn huyện năm 2023, UBND xã Vĩnh Hoà đã triển khai việc lựa chọn các sáng kiến, giải pháp, mô hình cải cách hành chính được công nhận năm 2022 để nhân rộng áp dụng tại cơ quan, đơn vị trong năm 2023 và đã đạt được một số kết quả.

 

 

 

Xem chi tiết  kết quả tại đây!

CÁC TIN KHÁC
Hướng dẫn đăng kí hồ sơ dịch vụ công liên thông các nhóm thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến (21/09/2023)
UBND xã Vĩnh Hòa hoàn thành 21/29 nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023 (30/08/2023)
Triển khai cung cấp 2 dịch vụ công liên thông (21/08/2023)
Kết quả thẩm định Chỉ số CCHC của UBND các xã, thị trấn 6 tháng đầu năm 2023 (16/08/2023)
Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành luật hòa giải ở cơ sở (26/07/2023)
Công khai danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần năm 2023, thực hiện tại UBND xã, phường, thị trấn (17/07/2023)
Quy định mới đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính (03/07/2023)
Sử dụng tờ rơi tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến (03/07/2023)
24 hình thức lừa đảo trên không gian mạng (30/06/2023)
Nhiều sáng kiến và giải pháp nâng tỷ lệ giải quyết TTHC ở mức độ 3, 4 (14/06/2023)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH