Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Hòa - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính

Hướng dẫn đăng kí hồ sơ dịch vụ công liên thông các nhóm thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  14:24, Thứ Năm, 21-9-2023

Khi công dân đăng ký (nộp) hồ sơ các thủ tục hành chính qua dịch vụ công liên thông bằng hình thức trực tuyến trên môi trường mạng internet, sẽ mang lại một số tiện ích, nổi bật:

 

 

Thứ nhất, công dân có thể thực hiện nộp hồ sơ cùng một lúc nhiều hơn 01 thủ tục hành chính.

Ví dụ: khi công dân nộp hồ sơ dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi”, công dân cùng 01 lúc đã thực hiện nộp hồ sơ đối với 03 thủ tục hành chính, gồm: thủ tục “Đăng khai sinh” do quan pháp tiếp nhận, giải quyết; thủ tục “Đăng thường trú” do cơ quan Công an tiếp nhận, giải quyết; thủ tục “Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” do quan Bảo hiểmhội tiếp nhận, giải quyết.

Thứ hai, thông qua dịch vụ công liên thông trực tuyến trên môi trường mạng internet, công dân không cần phải trực tiếp đến nhiều cơ quan chức năng có liên quan để nộp hồ sơ đối với từng thủ tục hành chính đơn lẻ; qua đó giúp tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức đi lại của người dân.

Ví dụ: khi công dân nộp hồ sơ dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi”, công dân cùng 01 lúc đã thực hiện nộp hồ sơ đối với 03 thủ tục hành chính không cần phải trực tiếp đến tại trụ sở 03 cơ quan khác nhau (quan Tư pháp,quan Công an, cơ quan Bảo hiểm hội).

Thứ ba, công dân có thể tra cứu, theo dõi tình trạng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trên môi trường mạng internet thông qua Cổng chức năng “TRA CỨU HỒ SƠ” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

 Một số tiện ích khác: thông qua dịch vụ công liên thông trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho những người có khó khăn trong đi lại có thể thực hiện nộp hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính liên quan; thời gian giải quyết các thủ tục hành chính được rút ngắn hơn; người dân thuận lợi hơn trong việc lựa chọn các hình thức nhận trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính qua dịch vụ công liên thông...

Xem chi tiết tại đây!

 

Trần Lê

CÁC TIN KHÁC
UBND xã Vĩnh Hòa hoàn thành 21/29 nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023 (30/08/2023)
Triển khai cung cấp 2 dịch vụ công liên thông (21/08/2023)
Kết quả thẩm định Chỉ số CCHC của UBND các xã, thị trấn 6 tháng đầu năm 2023 (16/08/2023)
Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành luật hòa giải ở cơ sở (26/07/2023)
Công khai danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần năm 2023, thực hiện tại UBND xã, phường, thị trấn (17/07/2023)
Quy định mới đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính (03/07/2023)
Sử dụng tờ rơi tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến (03/07/2023)
24 hình thức lừa đảo trên không gian mạng (30/06/2023)
Nhiều sáng kiến và giải pháp nâng tỷ lệ giải quyết TTHC ở mức độ 3, 4 (14/06/2023)
Thực hiện dân chủ ở cơ sở là gì? Biện pháp nào bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở? (02/06/2023)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH