Cải cách hành chính - Xã Vĩnh Hòa - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính
Triển khai cuộc thi “Xây dựng video clip, phóng sự tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2024”

Triển khai cuộc thi “Xây dựng video clip, phóng sự tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2024”

Ngày 14/5/2024, UBND huyện Vĩnh Linh đã ban hành Kế hoạch triển khai cuộc thi “Xây dựng video clip, phóng sự tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2024”.

Chính thức vận hành bản nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết TTHC trên toàn tỉnh

Chính thức vận hành bản nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết TTHC trên toàn tỉnh

Đến nay, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. Đây là hệ thống được tạo thành trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh.

Tiếp tục nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI), chỉ số sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính...

Tiếp tục nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI), chỉ số sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính...

Theo báo cáo công tác CCHC quý I năm 2024 ( từ ngày 15/12/2023 – 13/03/2024), UBND xã Vĩnh Hoà tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 22/8/2023 về việc triển khai Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về quyết tâm thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công...

Triển khai Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh

Triển khai Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh

Hiện nay, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành việc xây dựng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. Đây là phiên bản mới của Cổng Dịch vụ công và Một cửa điện tử tỉnh.

Quy trình thực hiện liên thông điện tử đối với 2 nhóm thủ tục hành chính thiết yếu tại Đề án 06

Quy trình thực hiện liên thông điện tử đối với 2 nhóm thủ tục hành chính thiết yếu tại Đề án 06

1. Nhóm thủ tục hành chính liên thông: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hoà Công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân xã

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hoà Công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân xã

Báo cáo Công tác Cải cách hành chính quý I năm 2024 ( từ ngày 15/12/2023 - 13/3/2024)

Báo cáo Công tác Cải cách hành chính quý I năm 2024 ( từ ngày 15/12/2023 - 13/3/2024)

Ngày 13/3/2024, UBND xã Vĩnh Hoà ban hành báo cáo số 39/BC-UBND về kết quả thực hiện công tác CCHC quý I ( từ ngày 15/12/2023 - 13/3/2024)

Kế hoạch duy trì và nâng cao chỉ số về PAPI, SIPAD xã Vĩnh Hoà năm 2024.

Kế hoạch duy trì và nâng cao chỉ số về PAPI, SIPAD xã Vĩnh Hoà năm 2024.

Ngày 16/02/2024, UBND xã Vĩnh Hoà ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND về Duy trì và nâng cao chỉ số về PAPI, SIPAD xã Vĩnh Hoà năm 2024.

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2024 trên địa bàn xã Vĩnh Hoà

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2024 trên địa bàn xã Vĩnh Hoà

Ngày 11/3/2024, UBND xã Vĩnh Hoà ban hành Kế hoạch số 28/ KH-UBND về kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2024 trên địa bàn xã Vĩnh Hoà

Hướng dẫn tra cứu, khai thác, xác thực Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thông báo đối với trường hợp thẻ CCCD hết hạn

Hướng dẫn tra cứu, khai thác, xác thực Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thông báo đối với trường hợp thẻ CCCD hết hạn

Qua việc hỗ trợ, giám sát công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Trị nhận thấy có phát sinh trường hợp thẻ Căn cước công dân (CCCD) hết hạn được thực hiện khi làm thủ tục hành chính.

Tin đã đưa
Đẩy mạnh cải cách hành chính trên cả 6 lĩnh vực (20-02-2024)
Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước xã Vĩnh Hòa năm 2024 (06-02-2024)
Hỏi - đáp pháp luật về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (09-01-2024)
Hướng dẫn đồng bộ và liên kết tài khoản Cổng DVC quốc gia với tài khoản VNeID Bộ Công an (09-01-2024)
Phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2023 (02-01-2024)
Cung cấp video hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến (02-01-2024)
Kết quả cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Vĩnh Linh năm 2023” (29-11-2023)
Hội nghị triển khai phổ biến Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản Luật khác. (16-11-2023)
Vĩnh Hòa: Báo cáo kết quả áp dụng các sáng kiến cải cách hành chính được nhân rộng trên địa bàn huyện (07-11-2023)
Hướng dẫn đăng kí hồ sơ dịch vụ công liên thông các nhóm thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến (21-09-2023)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH