Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Hòa - Vĩnh Linh

Mô hình hay, cách làm tốt

Kiểm tra mô hình sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi lợn công nghệ cao tại huyện Vĩnh Linh


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  16:32, Thứ Năm, 28-4-2022

Ngày 2/4, đồng chí Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra các mô hình sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi lợn công nghệ cao tại huyện Vĩnh Linh.

 

Đoàn đã kiểm tra thực tế mô hình sản xuất cây nghệ vàng do 32 phụ nữ thành lập Tổ hợp tác cùng nhau làm ăn và mô hình trồng các loại rau màu thực phẩm tại xã Vĩnh Giang, mô hình chăn nuôi lợn nái sinh sản ứng dụng công nghệ cao của Công ty TNHH MTV QT Hùng Dung đầu tư trên diện tích gần 2 ha tại xã Vĩnh Hòa.

Trên cơ sở nghe báo cáo của huyện Vĩnh Linh và các cấp Hội phụ nữ cũng như khảo sát thực tế, đồng chí Hà sỹ  Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của xã Vĩnh Giang nói riêng, huyện Vĩnh Linh nói chung trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhất là ở những vùng đất canh tác thiếu nước tưới. Đồng thời, yêu cầu các cấp chính quyền ở Vĩnh Linh tiếp tục nghiên cứu, quy hoạch đất đai, có chính sách hỗ trợ và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, giúp cho người dân sản xuất, chăn nuôi, đặc biệt xây dựng các mô hình tạo ra nông sản sạch. Đối với mô hình chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, chính quyền và Hội phụ nữ nghiên cứu tạo cho Công ty tiếp cận nguồn vốn ưu đãi cũng như giới thiệu doanh nghiệp liên kết trong khâu thu mua, tiêu thụ sản phẩm.

CÁC TIN KHÁC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH