Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Hòa - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính

Lợi ích của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  14:21, Thứ Hai, 17-4-2023

Một trong những mục tiêu quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, trong đó có cải cách  thủ tục hành chính là việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai dịch  vụ công trực tuyến vào thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của mỗi cơ quan, đơn vị.

 

Dịch vụ công trực tuyến là bao gồm dịch vụ công hành chính trực tuyến và những dịch vụ khác của các cơ quan nhà nước cung cấp cho các tổ chức, cá nhân, dựa trê n mạng Internet. Dịch vụ công trực tuyến có 4 mức độ tương ứng với mỗi dịch vụ khác nhau. Cụ thể:

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 là dịch vụ đảm bảo cho sự cung cấp đầy  đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan đến những quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực  tuyến mức  độ 2 là bao gồm dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 cho phép người dân tải các mẫu văn bản về để khai báo và hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Các hồ sơ sau khi hoàn thiện sẽ được gởi trực tuyến đến các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là bao gồm dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, cho phép người dân điền và gởi các mẫu văn bản trực tuyến đến các cơ quan, tổ chức nhà nước cung cấp dịch vụ. Trong quá trình xử lí hồ sơ và cung cấp dịch vụ, các giao dịch sẽ được thực hiện trên môi trường mạng Internet. Người dân sẽ nhận kết quả và thanh toán lệ phí nếu có trực  tiếp tại cơ quan và tổ chức nhà nước cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là bao gồm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, cho phép người dân thanh toán trực tuyến lệ phí nếu có. Việc trả kết quả cho người dân sẽ được trả trực tuyến hoặc gởi trực tiếp qua đường bưu điện .

Qua đó, với việc triển khai Dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4, người dân và doanh nghiệp có thể làm việc với các cơ quan hành chính nhà nước ở mọi lúc,mọi nơi chỉ cần có kết nối Internet. Các giao dịch trong quá trình xử lí hồ sơ và cung cấp dịch vụ sẽ được thực hiện trên môi trường mạng. Người dân chỉ cần đến 1 lần duy nhất để nhận kết quả và thanh toán lệ phí tại cơ quan cung cấp dịch vụ.

Vậy, khi tham gia dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 , người dân sẽ có được những lợi ích gì? Đó là:

Thủ tục đăng kí đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện 24/24 giờ trong ngày tại mọi địa điểm có kết nối Internet; tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch,  đơn  giản thủ tục giấy tờ; chủ động các công việc khác của công dân; theo dõi  được tình trạng hồ sơ trên Website trực tuyến, qua tin nhắn điện thoại, địa chỉ email; đảm bảo công khai, minh bạch hồ sơ, thủ tục.

Ngoài các lợi ích tham gia dịch vụ công trực  tuyến mức độ 3 thì công dân tham gia dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 có thể không cần đến cơ quan nhà nước thực hiện thủ tục hành chính và được nhận kết quả tại nhà.

Với những lợi ích thiết thực đó, người dân nên tham gia dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 nhằm hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt độngc của cơ quan nhà nước và thực hiện cải cách hành chính.

Trần Lê

CÁC TIN KHÁC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH