Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Hòa - Vĩnh Linh

Văn bản của UBND xã

BC V/v triển khai công tác GPMB xây dựng hồ Khe đá


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  10:12, Thứ Bảy, 10-9-2022

 

Tải file tại đây

CÁC TIN KHÁC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH