Từ điển bách khoa (Wiki)

FrontPage

17972 Xem
Trung bình (0 Bình chọn)
1 Comment

Wikipedia có các quy định do cộng đồng người sử dụng đưa ra và đảm bảo thực thi về tính trung lập, độ tin cậy và độ nổi bật của chủ thể bài viết. Điều này có nghĩa là tất cả các thông tin trên bách khoa toàn thư trực tuyến “phải được trình bày một cách chính xác và không có sự sai lệch”; nguồn trích dẫn phải đến từ bên thứ ba; và một bài viết trên Wikipedia được coi là đủ độ nổi bật và có thể tồn tại trên trang web này “phải được các chủ thể bên thứ ba phản ánh và nội dung phải được lấy từ các nguồn đáng tin cậy”.

Wikipedia là một trang web miễn phí, phi lợi nhuận và đã hoạt động hơn hai thập kỷ, khiến nó trở thành một trong những câu chuyện thành công đáng chú ý nhất trên Internet. Vào thời điểm ngày càng khó phân biệt giữa sự thật và tin giả, Wikipedia là một công cụ dễ tiếp cận để kiểm tra “sự thật” và chống lại các nguồn thông tin sai lệch.

Đây là một danh sách không đầy đủ bao gồm các nguồn tham khảo tiếng Việt cùng với các thông tin như độ tin cậy, cơ quan quản lý, chủ đề... thường được sử dụng trên Wikipedia tiếng Việt của tỉnh quảng trị.

https://vinhthai.vinhlinh.quangtri.gov.vn/wiki

https://soxd.quangtri.gov.vn/wiki

https://trieuphong.quangtri.gov.vn/wiki

https://giolinh.quangtri.gov.vn/wiki

https://tanhop.huonghoa.quangtri.gov.vn/wiki/

https://huonghoa.quangtri.gov.vn/en/wiki/

https://batang.huonghoa.quangtri.gov.vn/wiki

https://soyt.quangtri.gov.vn/wiki

https://bdt.quangtri.gov.vn/wiki/

00