Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Hòa - Vĩnh Linh

Xây dựng nông thôn mới

Vĩnh Hòa: Ra quân chỉnh trang nông thôn mới


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  15:28, Thứ Năm, 28-4-2022

Ngày 14/11/2021, xã Vĩnh Hòa đã tổ chức ra quân chỉnh trang NTM với sự tham gia tích cực của lực lượng thanh niên, dân quân tự vệ và các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn.

 

Năm 2016, xã Vĩnh Hòa được công nhận hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, xã Vĩnh Hòa đặt mục tiêu nông thôn mới nâng cao vào năm 2023.

Tại lễ ra quân, đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ xã Vĩnh Hòa đã tiến hành lắp đặt, trồng mới đường hoa, cây bóng mát; phát quang các tuyến đường; xử lý môi trường ở những khu dân cư.

Thời gian qua, mục đích, ý nghĩa, nội dung và các giải pháp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM đã được xã Vĩnh Hòa quán triệt, phổ biến sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân. Đặc biệt đề cao vai trò trung tâm, nồng cốt của các tổ chức, đoàn thể trong quá trình triển khai. Qua đó góp phần cùng chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM theo đúng kế hoạch.

Nguồn: Nguyễn Trang- Kỉnh Ngọc

CÁC TIN KHÁC

 
 

 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH